Koszyk

ilość produktów: 0
suma: 0.00 zł
zobacz koszyk


Aktualności - starsze


List otwarty na rzecz poparcia wolności słowa w Polsce

  • 2011.08.17

Dzisiejsza Gazeta Polska (17.08.2011) opublikowała List otwarty na rzecz poparcia wolności słowa w Polsce:

Protestujemy przeciwko cenzurze wymierzonej w wolność słowa w Polsce, realizowanej poprzez działania polityczne przeciwko Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi, polskiemu poecie, eseiście, dramaturgowi i krytykowi literackiemu.

W poprzednich latach partia rządząca – Platforma Obywatelska podejmowała wysiłki zmierzające do usuwania dziennikarzy krytykujących rząd z mediów publicznych, zastraszania i przejmowania mediów prywatnych. Teraz przyszedł czas na terror przy użyciu aparatu wymiaru sprawiedliwości. W poprzednich miesiącach polskie sądy ogłosiły szereg kontrowersyjnych wyroków przeciwko dziennikarzom i politykom opozycyjnym.

Ostatecznie, po raz pierwszy w Polsce, sprawę sądową wytoczono poecie.

Potężna organizacja medialno-biznesowa, której niekwestionowanym liderem jest Adam Michnik, sympatyzująca z obecnym rządem, oskarżyła Marka Rymkiewicza – człowieka, którego dorobek życia może być stawiany za wzór każdemu Polakowi, i który to dorobek dla każdego, komu bliskie jest dziedzictwo kultury europejskiej jest powodem do dumy.

Profesor Rymkiewicz stanął przed sądem za obrazę wydawców „Gazety Wyborczej”, obrazę mającą polegać na nazwaniu ich duchowymi spadkobiercami Róży Luksemburg oraz dziećmi i wnukami funkcjonariuszy Komunistycznej Partii Polski.

Ustne uzasadnienie wyroku zawiera stwierdzenia, które powinny poruszyć każdego, komu droga jest wartość wolności słowa. Sędzia zarzucił profesorowi Rymkiewiczowi wyrażanie opinii nieodnoszących się do treści zadanego przez dziennikarza pytania (sic!).

Ponadto, przed ogłoszeniem wyroku sąd zezwolił adwokatowi reprezentującemu przed sądem „Gazetę Wyborczą” na poniżające traktowanie profesora Rymkiewicza, dopuszczając pytania o jego pochodzenie etniczne, co przypominało zachowania komunistycznych prokuratorów w czasie antysemickich procesów w 1968 r. „Jakie było brzmienie poprzednio używanego przez pana nazwiska?”, „Jakie nazwisko nosił pański ojciec?”. „Czy pańska rodzina nosiła nazwisko Szulc (pisownia niemiecka: Schultz)”?

Przypadki odnoszące się do procesów o obronę dóbr osobistych bywają kontrowersyjne, jako że pociągają za sobą ryzyko cenzury. Jednak nawet ochrona osobistych interesów nie powinna być nigdy użyta jako pretekst do dyktowania tematów i obszaru debaty. Taka tendencja władz, wliczając w to władze sądowe, ma swoje źródło w głębokiej penetracji umysłów przez totalitaryzm, co znajduje wciąż odbicie we życiu publicznym współczesnej Polski.

Zadaniem sądów jest ochrona prawa i porządku publicznego, a nie korygowanie ich poglądów. Ponadto sądy Rzeczpospolitej Polskiej powinny unikać działań i wypowiedzi czyniących je podobnymi do organów nazistowskiej bądź komunistycznej represji.

22 lipca – w rocznicę uchwalenia komunistycznego manifestu PKWN – jedno z najbardziej podstawowych praw człowieka – prawo do wolności wypowiedzi – zostało pogwałcone przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Ci, którzy to czynią stają się odpowiedzialni za niszczenie jakości życia publicznego w Polsce i za odchodzenie naszego kraju od wartości konstytuujących fundamenty europejskiego humanizmu.

Zwracamy się do wszystkich z prośbą o poparcie naszego protestu i przesłanie swojego głosu poparcia na adres: support@freepl.info. W zgłoszeniu proszę podać swoje pełne imię i nazwisko, wraz z określeniem wykonywanego zawodu i kraju zamieszkania.

Waleri Kalabugin, Członek Rady Estońskiego Instytutu Praw Człowieka, Estonia.
Leonardas Vilkas, działacz antysowiecki i niepodległościowy, Litwa;
Andrius Tuckus, działacz antysowiecki i niepodległościowy, doradca litewskiego posła do Parlamentu Europejskiego Vytautasa Lansbergisa, Litwa;
Wladimir Bukowski, słynny sowiecki dysydent i żarliwy krytyk putinowskiej Rosji;
Oles Szewczenko, opozycjonista w sowieckiej Rosji, były więzień polityczny i lider Ukraińskiej Unii Helsińskiej, Ukraina;
Vardo Rumessen, pianista, Tallinn, Estonia;
Arkady Polishchuk, polski poeta, eseista, dramaturg i pisarz, Waszyngton DC USA;


Pozostałe nazwiska na portalu freepl.info

Wiadomość podana za: http://www.gazetapolska.pl/7441-list-otwarty-na-rzecz-poparcia-wolnosci-slowa-w-polsce