Koszyk

ilość produktów: 0
suma: 0.00 zł
zobacz koszyk


Aktualności - starsze


Już od czwartku Wydawnictwo Sic! będzie obecne na Targach Książki w Krakowie!

  • 2014.10.22
Wybieracie się Państwo na 18. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie? Znajdziecie tam nasze książki w bardzo atrakcyjnej cenie. Polecamy szczególnie nowości:
 
Obcowanie. Manifesty i eseje
Przemysław Dakowicz
 
Tom Obcowanie. Manifesty i eseje jest zbiorem wypowiedzi programowych, esejów, notatek i rozmów, które koncentrują się wokół zasadniczych pytań o kondycję i kształt kultury na przełomie wieków XX i XXI. Zadającemu pytania i poszukującemu diagnoz autorowi kultura jawi się jako continuum, jako przestrzeń nieprzerwanej rozmowy teraźniejszości z przeszłością, jako dialog rozmaitych stanowisk i punktów widzenia.
 
W części pierwszej autor zastanawia się nad stanem polskiej kultury po komunizmie, pytając o kształt zbiorowej świadomości Polaków, a także o to, czy i jaka tożsamość jest nam dzisiaj potrzebna. Istotny punkt odniesienia dla tych rozważań stanowi myśl poprzedników, m.in. Maurycego Mochnackiego i Stanisława Brzozowskiego, a także twórców współczesnych (Rymkiewicz, Polkowski).
 
W części drugiej autor podejmuje próbę wskazania i opisania źródeł obecnego kryzysu w sferze duchowości. Interesują go jednostkowe, celne artystycznie próby zaradzenia owemu kryzysowi, wysiłki zmierzające do odbudowania w literaturze/sztuce epistemologii i aksjologii wyrosłej z tradycji chrześcijańskiej. „Bohaterami” tekstów składających się na tę część rozważań, zatytułowaną Nowoczesność schizofreniczna, są twórcy tej miary, co Vincent van Gogh, Thomas Merton czy Czesław Miłosz. W notatkach, które dały tytuł całemu działowi, zaprezentowany został projekt nowego języka literatury, który posiadałby zdolność mówienia o współczesności bez utraty kontaktu z tradycją.
 
Teksty składające się na tom Obcowanie. Manifesty i eseje wyrosły z postawy, którą autor definiuje jako „otwarcie na dialog, gotowość do uczestniczenia w sporze o wartości zasadnicze, tęsknotę za czymś, co usiłuje nazwać paradoksalne słowo widniejące na okładce książki”.
 
Trylogia Tebańska
Sofokles
 
Książka z Serii Wielcy pisarze w nowych przekładach z dołączoną płytą, na której Antoni czyta wybrane fragmenty tomu.
 
Trzy najsłynniejsze tragedie Sofoklesa w nowym przekładzie Antoniego Libery, pisarza i znawcy twórczości największego dramatopisarza XX wieku, Samuela Becketta.
 
Mimo dwóch i pół tysiąca lat, jakie dzieli nas od czasu, kiedy żył i tworzył grecki dramatopisarz, jego dzieła nadal pozostają żywe i fascynujące, i należą do żelaznego repertuaru światowego teatru. Poruszone w nich problemy są wciąż aktualne i domagają się nowego odczytania. Kunszt Sofoklesa nie przestaje być niedościgłym wzorem formy.
 
Od połowy XIX przekładano Sofoklesa co najmniej piętnaście razy. Większość tłumaczeń wyszła spod pióra filologów klasycznych, uzależnionych od reguł ortodoksji lingwistycznej, a jednocześnie panujących mód i konwencji poetyckich, które cechował manieryzm i upodobanie do archaizmów. Skutkowało to brakiem prostoty i komunikatywności. A przecież Sofokles, pisząc dla szerokiej publiczności, i to w większości niepiśmiennej, brzmiał jasno i naturalnie. Był rozumiany powszechnie i bez trudu.
 
Przekład Antoniego Libery jest próbą przywrócenia owej prostoty. W zaproponowanej przez niego formie językowej tragedie Sofoklesa brzmią, jakby napisane były dzisiaj.
 
Oto antyk w szlachetnym kostiumie nowoczesności.
 
Przekłady Antoniego Libery odznaczają się wyjątkową klarownością i prostotą, i są niezwykle użyteczne dla potrzeb teatru. Łączą w sobie cechy języka wysokiego z potocznym, wyzute są z patosu i archaizmów, i bardzo dobrze brzmią ze sceny. Wartość tych przekładów jest szczególnie wyraźna na tle istniejących przekładów tragedii antycznych, dokonywanych głównie przez filologów klasycznych.
 
Tadeusz Słobodzianek
Dyrektor Teatru Dramatycznego w Warszawie
 
Antoni Libera (1949) - pisarz,tłumacz, reżyser. Przełożył znaczną część twórczości Samuela Becketta, w tym wszystkie jego dramaty, które również wystawiał – w kraju i za granicą. Głośne inscenizacje Czekając na Godota, Końcówki i Ostatniej taśmy, pokazywane na międzynarodowych festiwalach teatralnych, m.in. w Australii, Irlandii,  USA i Wielkiej Brytanii. Przetłumaczył także Makbeta Szekspira, Fedrę Racine’a i Salome Wilde’a oraz poezje Hölderlina i Kawafisa.
 
Autor powieści Madame (1998), głównej laureatki konkursu wydawnictwa Znak i finalistki międzynarodowej IMPAC Dublin Literary Award 2002, oraz prozy autobiograficznej Godot i jego cień (2009) o fascynacji literaturą i osobą Becketta. Ostatnio wydał tryptyk nowelistyczny Niech się panu darzy (Biblioteka «WIĘZI» 2013).
 
 
W dniach 23 - 26 października odbywać się będą 18. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Wszystko działo się będzie w nowym Centrum Expo, a nas znajdziecie na stoisku D13 w Hali "Wisła". Wszystkie informacje o Targach znajdziecie tutaj: http://targi.krakow.pl/pl/strona-glowna/targi/18-targi-ksiazki-w-krakowie/o-imprezie.html. Nasze książki sprzedawać będziemy z 25% rabatem.
 
Zapraszamy szczególnie w:
 
- sobotę, 25 października, godz. 13.00 - Piotr Wierzbicki podpisywał będzie książkę "Boski Bach",
- sobotę, 25 października, godz. 14.00 - prof. Andrzej Nowak podpisywał będzie swoje książki: "Intelektualna historia III RP. Rozmowy z lat 1990 – 2012" oraz "Putin. Źródła imperialnej agresji".
 
Bierzemy również w akcji 'Książka za książkę", o której więcej możecie przeczytać tutaj: http://targi.krakow.pl/pl/strona-glowna/targi/18-targi-ksiazki-w-krakowie/aktualnosci/nienazwana-518fc8.html. Dla wszystkich jej uczestników dodatkowe 5% rabatu.
 
Zapraszamy!