Koszyk

ilość produktów: 0
suma: 0.00 zł
zobacz koszyk


Książka


Andrzej Nowak (ur. 1960 w Krakowie) – historyk i publicysta, profesor zwyczajny w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim; w okresie stanu wojennego współpracownik pism drugoobiegowych; redaktor naczelny „Arki” (1991-1994), współzałożyciel i redaktor naczelny dwumiesięcznika „ARCANA” (1994-2012). Autor ponad 20 książek z historii Polski i Rosji. Opublikował ostatnio: Imperiological Studies. A Polish Perspective (2011), Strachy i Lachy. Przemiany polskiej pamięci (2012), Intelektualna historia III RP (2013) Dzieje Polski – tom I: Skąd nasz ród? (2014), Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Piłsudskiego (wydanie poszerzone, 2014). Gościnnie wykładał historię Europy Wschodniej na uniwersytetach amerykańskich (Rice, Harvard, Columbia), angielskich (Cambridge, UCL), a także w m.in. w Dublinie, Tokio i Brnie. Laureat nagród KLIO (dla najlepszej polskiej książki historycznej w 1995 i 2001), Programu Mistrz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2011), nagród im. Jerzego Giedroycia (2012), im. Włodzimierza Pietrzaka (2011), a także Wacław Jędrzejewicz History Medal, przyznawanego przez Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.