Koszyk

ilość produktów: 0
suma: 0.00 zł
zobacz koszyk


Książka


Walter Benjamin (1892-1940) – niemiecki filozof, krytyk literacki, krytyk kultury i tłumacz. Urodzony w zasymilowanej rodzinie żydowskiej, studiował filozofię i germanistykę. Po nieudanej próbie uzyskania habilitacji na podstawie rozprawy o niemieckim dramacie żałobnym pracował jako wolny strzelec, publikując w prasie republiki weimarskiej. W roku 1933 opuścił Niemcy i zamieszkał w Paryżu. W swoim pisarstwie łączył wątki zaczerpnięte z tradycji niemieckiego romantyzmu, teologii mesjańskiej i materializmu historycznego. Koncentrował się przede wszystkim na filozofii języka, filozofii dziejów, dawniejszej i nowszej literaturze niemieckiej, literaturze francuskiej oraz fotografii i filmie. Jego dzieło obejmuje rozprawy książkowe, eseje, teksty aforystyczne, a także niedokończone, monumentalne Pasaże, wielowymiarowy portret dziewiętnastowiecznego Paryża, będący w znacznej mierze kompilacją cytatów. W roku 1940 odebrał sobie życie w Port Bou w Hiszpanii podczas próby ucieczki z okupowanej Europy.