Koszyk

ilość produktów: 0
suma: 0.00 zł
zobacz koszyk


Książka


Krytyk literacki. Urodził się w 1977 roku. Doktorat obronił w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współautor Kalendarium życia literackiego 1976–2000 (2003) oraz współredaktor tomu zbiorowego Homofobia po polsku (2004). Publikował m. in. w „Tekstach Drugich”, „Res Publice Nowej”, „Polonistyce”, „Ha!arcie”, „Fa-arcie”, „Krytyce Politycznej”, „Czasie Kultury”, „Pograniczach”, „Le Monde Diplomatique”, a także w kilku tomach zbiorowych: Odmiany odmieńca (2002), Parametry pożądania (2006), Omosessualità e Europa (2006). Członek rady naukowej internetowego pisma poświęconego studiom queer „Interalia”. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół wybranych wątków współczesnej polskiej kultury (a zwłaszcza literatury) w kontekście kategorii gender i queer.