Koszyk

ilość produktów: 0
suma: 0.00 zł
zobacz koszyk


Książka


Docent na Wydziale Filozofii i Socjologii UW, zwolniona w marcu 1968 roku. Następnie reader na Uniwersytecie w Reading w Anglii. Ogłosiła wiele artykułów i książek, w tym m.in. Wstęp do socjologii organizacji (1967); The Bureaucratic Leviathan: a Study in the Sociology of Communism (1980), Industrial Sociology. An Introduction (1985), Coercion and Control In Communist Society: The Visible Hand of Bureaucracy in a Command Economy (1986); Spory o przyszłość (1998), Pułapki zaangażowania. Intekelktualiści w słuźbie komunizmu (2001, nagroda “Polityki”). Żyła w latach 1925-2007.